•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Проекти

1. От м.май, 2019г. в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” г-жа Албена Шишкова и г-жа Руска Солакова и започнаха работа с групи по проект „Подкрепа за успех”. Групите са сформирани с ученици от І и ІІ клас.Занятията се провеждат по следните програма и график за всяка група.

График - І клас

График - ІI клас

 

2. През 2016г. беше спечелен проект – „Ученето може да е лесно и забавно” по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Обзаведена е стая за занимания по интереси.

 

3. За втора поредна година, учебната 2017/2018 година, се работи по проект: „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.