•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Материална база

През 2007г. училищната сграда е санирана и подновена с нова дограма.

 

През 2012 година ОУ ‘‘Св.св.Кирил и Методий” беше обновено по Европейски проект -„Модерни училища за нашите деца“ , спечелен от общ. „Родопи“.

 

Учениците се обучават в 7 класни стаи и кабинети по: музика, история информационни технологии и два физкултурни салона, разположени на два етажа. 

 

Училището разполага с медицински кабинет, стоматологичен кабинет и стая за хранене.