•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Посещение от министър Красимир Вълчев

 

На 26.11.2019г. Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката посети ОУ“Св.св.Кирил и Методий“, с.Устина, общ.Родопи. Запозна се с педагогическия персонал и учениците, разгледа материалната база на училището и изложението от творби на децата. Министърът участва в работна среща по проблемите на образованието с г-жа Иванка Киркова – Началник на РУО Пловдив, г-н Павел Михайлов – Кмет на общ.Родопи, директори и учители от областта.