•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Бюджет

2021

 

2020

 

 

2019

 

 

2018

 

 

Бюджет 2018г.

 

Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавната дейност във функция „Образование” за 2018г