•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Опазване на природната среда

На 20.02.2019г. учениците от VІ клас посетиха кметство с.Устина за провеждане на час по Човека и природата с тема „Опазване на природната среда”. Кметът на с.Устина г-жа Бундева в разговор с учениците разказа за грижите, които полага кметството за чистотата на населеното място и околностите му. Благодарим на кметството за интересния и полезен час и….сладкия завършек.