•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Екип

Мария Димитрова Енчева - Директор

 

Завършила е Висш музикално – педагогически институт в гр. Пловдив, специалност- Музикална педагогика.   Магистър е по специалност - Учител по музика и естетика с V професионално квалификационна степен.

 

Започва трудовата си дейност в Държавен фолклорен ансамбъл „Тракия”, гр.Пловдив. участвала е в много концерти в България, Финландия, Корея, Монголия, Германия, Русия и др.

 

От 1989г. работи в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Устина като учител по музика. От 2011г. е директор на училището.

 

Учители

 

Име,презиме,фамилия

предмет

Длъжност

ПКС

Анелия Асенова Богутева

БЕЛ и ФВС

Учител

 

Златина Каньова Аврамова

Английски език

Учител

 

Лиляна Тошева Метишева

Математика и физика

Старши учител

 

Милена Анатолиева Кибарева

Биология и химия

Старши учител

 

Илиян Петков Карабойчев

История и география

Учител-лектор

 

Христина Йорданова Бонева

Музика

Учител-лектор

 

Гинка Георгиева Кацарова

Начален учител

Старши учител

 

Емилия Любенова Кехайова

Начален учител

Старши учител

 

Руска Мирчева Солакова

Начален учител

Старши учител

ІV

Албена Танчева Шишкова

Начален учител

Старши учител

 

Ваня Цанкова Кодинова

Начален учител

Старши учител

 

Захаринка Асенова  Сарафова

Начален учител

Старши учител

 

Евелина Руменова Горелова

Начален учител

Учител

 

Бонка Петрова Георгиева

Прогимназиален учител

Старши учител

 

Гьонюл Мустафова Тамахкярова

Прогимназиален учител

Учител